Suursijoittajat luottavat Saksaan ja energiasektoriin

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

BlackRockin työkalun avulla sijoittaja voi tarkastella ETF-rahavirtojen kehitystä. Rahavirroista saa näkemyksen, mihin alueisiin ja sektoreihin maailman johtavat sijoitusinstituutiot uskovat.

Omaisuusluokat

Tammikuun lopussa ETF:issä oli varallisuutta 2.924 miljardia dollaria ja se oli jakautunut seuraavasti: osakkeet 2.290 miljardia USD / korot 458 miljardia USD / raaka-aineet 124 miljardia USD.

  • Helmikuussa rahavirrat osakkeisiin kääntyivät positiiviseksi ja olivat 28,1 miljardia USD
  • Rahavirrat korko-ETF:iin olivat positiiviset 17,8 miljardia USD
  • Rahavirrat raaka-aine-ETF:iin olivat myös positiiviset 3,5 miljardia USD

Osakkeet (ETF)

Osakkeissa USA:n markkinoilla tapahtui negatiivisen helmikuun jälkeen käänne positiiviseen. USA:laisten osake-ETF:ien rahavirrat olivat 3,9 miljardia USD ja Eurooppa-ETF:ien rahavirrat olivat 11,5 miljardia USD. Rahavirrat kehittyvien markkinoiden ETF:iin kääntyivät positiiviseksi ja olivat 2,7 miljardia dollaria. Rahavirrat Japaniin olivat edelleen positiiviset 2,9 miljardia USD.

USA:ssa sijoittajat palasivat suuryhtiöihin sijoittaviin ETF:iin ja rahavirrat olivat 3,4 miljardia USD. Sektoreista heikoiten meni teknologialla -2,3 miljardia USD, yhdyskuntapalveluilla -1,5 miljardia USD ja rahoituksella -1,2 miljardia USD. Sektoreista vahvin oli energia +1,2 miljardia USD.

Euroopassa rahavirrat saksalaisiin osakkeisiin sijoittaviin ETF:iin olivat toisena perättäisenä kuukautena positiiviset +2,8 miljardia USD.

Kehittyvillä markkinoilla Kiina-ETF:ien rahavirrat kääntyivät viiden negatiivisen kuukauden jälkeen positiiviseksi 1,6 miljardia USD.

Korot (ETF)

Rahavirrat USA:n ja muiden kehittyneiden valtioiden lainoihin sijoittaviin ETF:iin olivat edelleen positiiviset +3,8 miljardia USD. Yrityslainoissa sekä riskilainat (high yield) että hyvän luottoluokituksen yrityslainat kiinnostivat yhtä sijoittajia ja rahavirrat olivat positiiviset yht. 9,6 miljardia USD.

Raaka-aineet (ETF)

Rahavirrat kulta-ETF:iin pysyivät positiivisina +1,1 miljardia USD. Energia-ETF:ien rahavirrat olivat edelleen positiiviset +2,0 miljardia dollaria.

ETF-valintatyökalulla löydät tehokkaimmat ETF:t kyseisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Indeksin valintatyökalulla löydät houkuttelevimmat indeksit.

 

Sinua voisi kiinnostaa
Parhaat yhdistelmärahastot
Vertailussa suosituimmat yhdistelmärahastot – katso parhaat!
Rahastovertailu – Suomen parhaat osakerahastot juuri nyt
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Sijoittajan valinnat