Korkean tuoton sijoitustyylejä matalien tuottojen maailmassa

Osake- ja korkomarkkinoiden tuotto-odotukset ovat historiallisen matalia. Markkinatilanne tukee kuitenkin edelleen osakemarkkinoita, vaikka näkyvissä on myös pieniä merkkejä korjausliikkeen mahdollisuudesta. Mihin tällaisilla markkinoilla kannattaa sijoittaa? Tässä mielestämme 3 parasta sijoitusvaihtoehtoa.

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Osake- ja korkomarkkinoiden tuotto-odotukset ovat historiallisen matalia. Markkinatilanne tukee kuitenkin edelleen osakemarkkinoita, vaikka näkyvissä on myös pieniä merkkejä korjausliikkeen mahdollisuudesta. Mihin tällaisilla markkinoilla kannattaa sijoittaa? Tässä mielestämme 3 parasta sijoitusvaihtoehtoa.

Mistä tuottoa?

Maailman osakemarkkinat ovat olleet nousussa jo 8 vuotta ja nousseet yli 150 % finanssikriisin pohjista. Tuotto-odotukset länsimaisilla osakemarkkinoilla ovat laskeneet historiallisesti tarkastellen heikoiksi varsinkin Yhdysvalloissa. Korkomarkkinoilta saatavat reaaliset tuotto-odotukset ovat olleet viimeksi näin heikkoja 1970-luvulla. Kummaltakaan markkinalta ei voi odottaa yli 5 % vuotuista tuottoa seuraavan 10 vuoden aikana. Markkinat ovat siis varsin optimistisesti hinnoitellut, ja edessä voi olla pitkä matalan tuoton aikajakso tai korjausliike osakemarkkinoilla. Korjausliike voisi lähteä liikkeelle, mikäli poliittiset riskit kärjistyvät tai ruusuiset talous- ja tulosennusteet eivät toteudukaan, esimerkiksi tuoreimmat talousluvut Yhdysvalloista viittaavat jo kasvun hidastumiseen. Samaan aikaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden heiluntaa kuvaava ”pelkokerroin”, VIX-indeksi, on historiallisissa pohjissaan viitaten matalaksi koettuun riskiin.

Sijoittajan on hyvä olla varautunut korjausliikkeen mahdollisuuteen, ja on suositeltavaa seurata esimerkiksi markkinakatsauksemme riski-indikaattoreita. Pienistä vaaran merkeistä huolimatta Sijoittaja.fi:n kokonaisriski- ja finanssiriski-indikaattorit tukevat kuitenkin toistaiseksi osakemarkkinoiden nousun jatkumista. Mihin tällaisilla matalien tuotto-odotusten markkinoilla kannattaa sijoittaa?

finanssiriski-indikaattori, tuotto-odotukset, osakemarkkinan riskit
Sijoittaja.fin finanssiriski-indikaattorin mukaan osakemarkkinoiden riskit ovat vähäiset

1. Strategiasijoittaminen

Kukaan tuskin osaa varmaksi sanoa, missä suhdannekierron vaiheessa olemme juuri nyt. Jatkuuko osakemarkkinoiden nousu? Lähestymmekö laskukautta? Vai onko edessä kenties pitkä matalan tuoton ajanjakso? Strategiasijoittamisella on mahdollista vähentää riskiä, ja parantaa tuottoa jokaisessa suhdannekierron vaiheessa.

Nousukauden alussa esimerkiksi IT-kuplan puhkeamisen ja finanssikriisin jälkeen parasta tuottoa sai pienyhtiöistä ja arvostrategiasta. Sijoittajien riskinottohalukkuuden palatessa laskukaudella romahtaneiden ja pienten yritysten arvostustasot palautuvat muutamassa vuodessa takaisin normaalille tasolleen, joten nousukauden edetessä pienyhtiöistä ja arvoyhtiöistä saatavat tuotot heikentyvät.

Tyypillisesti nousukauden keski- ja loppuvaiheessa hyvin toimivia strategioita ovat momentti- ja laatustrategiat. Momenttistrategiaa tukee erityisesti sijoittajien usko aiemman nousun jatkumiseen ja mennyttä hintakehitystä seuraavien uusien sijoittajien tulo markkinoille. Laatustrategiat puolestaan usein menestyvät hyvin nousukauden loppuvaiheessa, koska sijoittajat alkavat varautumaan mahdolliseen tulevaan laskukauteen. Laskukauden alkaessa sijoitussalkulle saa hyvin suojaa laatu- ja minimivolatiliteettistrategioista tai muista omaisuusluokista (mm. korkosijoitukset, arvometallit.)

Lue Sijoittaja.fi:ssä lisää strategiasijoittamisesta Mikä on smart beta?, Tunnetuimmat sijoitustyylit ja Strategioiden toimivuus syklin eri vaiheissa

Miten sijoitan?

Yksittäiseen sijoitustyyliin sijoittaminen

  1. Etsi ETF-valintatyökalusta (jäsenille) haluamaasi sijoitustyyliin sopiva ETF-rahasto kirjoittamalla Haku-kenttään strategian englanninkielinen nimi (esim. momentum, value, quality tai minimum volatility)
  2. Jos olet tekemässä ensimmäistä ETF-sijoitustasi, lue artikkelimme Miten teen ensimmäisen ETF-sijoitukseni?
  3. Osta ja pidä, kunnes siirrytään seuraavaan syklin vaiheeseen. Finanssiriski-indikaattori (jäsenille) kertoo laskukauden todennäköisestä alkamisesta
Momentum sijoitustyylin haku ETF-työkalusta
ETF-työkalulla voi etsiä strategia-ETF:iä kirjoittamalla Haku-kenttään sijoitustyylin englanninkielisen nimen (esim. momentum, value, quality tai minimum volatility)

Useaan sijoitustyyliin sijoittaminen hajautetusti

  1. Sijoita yhteen hyvin hajautettuun multifaktori-ETF-rahastoon. Tässä valintamme kehittyneille markkinoille ja kehittyville markkinoille
  2. Jos olet tekemässä ensimmäistä ETF-sijoitustasi, lue artikkelimme Miten teen ensimmäisen ETF-sijoitukseni?
  3. Osta ja pidä TAI myy, kun finanssiriski-indikaattori (jäsenille) antaa suosituksen ”Vältä osakkeita”

ETF-työkalusta löytää suoraan ”Sijoitusideoita” esimerkiksi teemoittain.

Klikkaa työkalussa laatikkoa, ja löydät valmiin Sijoittaja.fi:n valitseman ETF-listan.

2. Kehittyvät markkinat

Kehittyvät markkinat koetaan kehittyneitä länsimarkkinoita riskisempinä sijoituskohteina. Laskumarkkinassa kehittyvien markkinoiden osakkeet laskevat yleensä voimakkaasti hieman vastaavasti kuin pienyhtiöiden osakkeet. Tämä johtuu pitkälti instituutiosijoittajien käyttäytymisestä osakemarkkinoilla. Laskukaudella instituutiosijoittajat siirtävät varojaan likvidimpiin (flight-to-liquidity) ja turvallisemmaksi koettuihin omaisuusluokkiin (flight-to-quality).

Finanssikriisin jälkeen kehittyvien markkinoiden osakkeet eivät ole nousseet yhtä nopeasti kuin kehittyneiden markkinoiden osakkeet Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi kehittyvillä markkinoilla osakkeiden arvostustasot ovat pysyneet maltillisina, ja siten tuotto-odotukset ovat pysyneet korkeina. Nousukauden jatkumiseen uskovalle tai pitkäjänteiselle osta-ja-pidä -sijoittajalle kehittyvien (”Emerging Markets”) ja kehittymättömien (”Frontier Markets”) markkinoiden osakkeet tarjoavat tällä hetkellä huomattavasti parempaa tuotto-odotusta kuin yksikään muu perinteinen omaisuusluokka. Huomioi kuitenkin kehittyvien markkinoiden länsimaita suurempi riski, kurssiromahduksen iskiessä kehittyvät markkinat tulevat alas nopeammin kuin länsimarkkinat.

Miten sijoitan?

  1. Etsi korkeimman tuotto-odotuksen omaavat kohteet Sijoittaja.fi:n indeksinvalintatyökalulla (jäsenille).
  2. Lue analyysimme kolmesta kehittyvien markkinoiden rahastosta, joilla on saanut merkittävää ylituottoa
  3. Jos olet tekemässä ensimmäistä ETF-sijoitustasi, lue artikkelimme Miten teen ensimmäisen ETF-sijoitukseni?
  4. Osta ja pidä, kunnes ETF:n indeksin arvostustaso nousee TAI finanssiriski-indikaattori (jäsenille) antaa suosituksen ”Vältä osakkeita”

3. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet

Suorat sijoitukset kuten vertaislainat, yrityslainat ja pääomasijoitukset ovat epälikvidimpiä kuin perinteiset sijoituskohteet (mm. osakkeet, ETF:t ja rahastot) eli niitä on vaikeampi muuttaa nopeasti rahaksi. Vastineeksi heikommasta likviditeetistä on kuitenkin tarjolla hajautushyötyjä ja jopa huomattavastikin korkeampaa tuottoa. Vaihtoehtoisista sijoituskohteista vertaislainat ja pääomasijoitukset tarjoavat kaikkein korkeimmat tuotto-odotukset.

Vertaislainoissa sijoitetaan toisten yksityishenkilöiden lainoihin. Maailmalla vertaislainapalvelujen suosio on ollut kovassa kasvussa viime vuosina, ja jopa useat hedge-rahastot ovat kiinnostuneet vertaislainoista. Suomessa on useita vertaislainapalveluita, joiden kautta voi sijoittaa vertaislainoihin. Sijoittaja.fi on vertaillut alan kotimaiset toimijat ja tehnyt yhteistyösopimuksen Fellow Financen kanssa. Luotamme palveluun, ja olemme tehneet palveluun 30 000 euron suuruisen sijoituksen oikealla rahalla, salkun kehitystä voit seurata täältä.  Palvelun kautta tehdyillä sijoituksilla on rajoitettu luottotappioriski, lainoista saa kuukausittaista kassavirtaa ja lainat on mahdollista hajauttaa laajasti pienelläkin salkulla. Sijoittaja.fi:n jäsenet saavat Fellow Financeen +0,5 % lisätuoton ja Platinum-jäsenet +1,0 % lisätuoton. Lue lisää vertaislainasijoittamisesta ja jäsenedun lunastamisesta.

Yrityslainat ovat olleet perinteisesti piensijoittajan ulottumattomissa lukuunottamatta pörssiyritysten jvk-lainoja. Viime vuosina piensijoittajille on avautunut mahdollisuuksia sijoittaa suoraan pk-yritysten lainoihin tai osakkeisiin erilaisten lainapalveluiden kautta. Sijoittaja.fi on vertaillut alan kotimaiset toimijat ja tehnyt yhteistyösopimuksen Fundun kanssa. Yrityslainojen tuotto-odotukset ovat pörssiosakesijoituksia matalammat, mutta toisaalta selvästi pörssiyritysten jvk-lainoja korkeammat. Riskiltään yrityslainat sijoittuvat osakesijoitusten ja jvk-lainojen välille. Suorat yrityslainat tukevat kotimaisten yritysten kasvua ja investointeja sekä hajauttavat sijoittajan osake- tai korkosalkun riskiä. Lue lisää yrityslainasijoittamisesta.

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista listaamattomien yritysten osakkeisiin. Pääomasijoittamiseen liittyy tyypillisesti pörssiosakkeita korkeampi riski, sillä pääomasijoituskohteet ovat yleensä varhaisen vaiheen yrityksiä. Vastineeksi korkeammasta riskistä ja heikosta likviditeetistä, pääomasijoitukset tarjoavat usein osakemarkkinoita korkeampia tuotto-odotuksia. Usein sijoituskohteena olevat yritykset saattavat tarjota sijoittajilleen myös erilaisia sijoittajille rajattuja etuja ja tarjouksia palveluistaan. Kirjoitamme Sijoittaja.fi:ssä säännöllisesti mielenkiintoisista pääomasijoituskohteista. Huomaa, että pääomasijoituskohteissa sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa! Lue lisää, miten sijoitat pääomasijoituskohteisiin.

Lue lisää

Sinua voisi kiinnostaa
Parhaat yhdistelmärahastot
Vertailussa suosituimmat yhdistelmärahastot – katso parhaat!
Rahastovertailu – Suomen parhaat osakerahastot juuri nyt
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Sijoittajan valinnat